Laden...
RKBS Bleijerheide

Sjoeëlprins 2020

22-01-2020
Vrieddieg 10 jannewaar, is bij ós óp Basissjoeël Blierhei d'r 43e sjoeëlprins va Kirchroa oesjeróffe.
In jezelsjaf va sjtadsprins Tim I en ziene aahank, woeët 't duudlich dat dit joar d'r luuk Stollman hersjt uvver de sjoeëlkinger va Kirchroa.
Dat deet heë tsezame mit ziene aahank: d'r preziedent Mica van de Berg, d'r hófnar Joep lataster en zieng pages Karlijn Scheeren en Robin Nijssen.
Ónger hel jeklatsj van de kinger, hat sjtadsprins Tim I, d'r neue sjoeëlprins insjtalleerd.
Noen ken vuur sjoeëlprins Luuk I, de karneval richtieg bejinne!