Ouderraad (OR)

Onze school heeft een Ouderraad. De OR biedt ondersteuning aan de leerkrachten en verzorgt allerlei activiteiten binnen onze school. Te denken aan: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolpleinfeest en het schoolreisje.
Door met elkaar samen te werken zijn deze extra activiteiten mogelijk op onze school. De ouderraad streeft naar een goede samenwerking met het team en de ouders.
Wilt u onze ouderraad komen versterken? Mail ons gerust. 


Dagelijks Bestuur
 
 Voorzitter:  Roos Claassen-Jacobs E-mail  
 Secretaris:                     Denise Kuckelkorn      
 Penningmeester:  Anke Senster    U kunt het DB van de Ouderraad ook mailen: 
        Ouderraad.Rkbsbleijerheide@or-movare.nl
                                               

Leden
 
 Marc Amkreutz  Jasmin Pelzer   Bianca Weegels  
 Denise Hendriks  Kira Renkens  Sandra van der Weide  
 Sandra Hinderkott  Mandy Schmitz   Saskia Wijnen
 Manon Kersic  Kelly Theunissen   
 Simone Leszynski  Vanessa van der Veen    
 Mandy van Nuland   Cindy de Vlieger  
                                                    

Vergaderschema Dagelijks Bestuur en Ouderraad
 
 DB  of OR  Datum  Aanvangstijd
 DB Nieuwe data volgen spoedig!!  20.00 uur
 OR     20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR (tevens jaarvergadering)    20.00 uur

Ouderbijdrage schooljaar 2018 - 2019

Aan alle ouders/ verzorgers :
Op 20 augustus as. begint de school weer en dat betekent dat de ouderraad weer begint met het plannen van allerlei activiteiten voor uw kind (-eren).
Deze activiteiten lopen als een rode draad door het schooljaar heen en zorgen ervoor dat er allerlei leuke dingen aan bod komen.
Het organiseren hiervan kost uiteraard geld en daarom vragen wij van u een bijdrage in de kosten van slechts € 12,50 per kind voor het hele jaar.
De activiteiten betreffen o.a. Dierendag, St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen enz.
De ouderbijdrage wordt in zijn geheel besteed aan uw kind ( -eren ) en er wordt tevens een korting verleend op de prijs van het schoolreisje als de ouderbijdrage voldaan is.
Graag het bedrag van € 12,50 overmaken op het volgende rekeningnummer onder vermelding van naam en groep kind!
NL71 INGB 0009 6000 93

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Roos Claassen-Jacobs
Voorzitter Ouderraad.