Laden...
RKBS Bleijerheide

Ouderraad (OR)

Onze school heeft een Ouderraad. De OR biedt ondersteuning aan de leerkrachten en verzorgt allerlei activiteiten binnen onze school. Te denken aan: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolpleinfeest en het schoolreisje.
Door met elkaar samen te werken zijn deze extra activiteiten mogelijk op onze school. De ouderraad streeft naar een goede samenwerking met het team en de ouders.
Wilt u onze ouderraad komen versterken? Mail ons gerust. 


Dagelijks Bestuur
 
 Voorzitter: R Claassen-Jacobs  
 Secretaris:                     Kelly Theunissen -  Merkelbach      
 Penningmeester: Kira Renkens    
Vice-voorzitter Cindy Boere    
                                               

Leden
 
 Marc Amkreutz Manuela Verpoort  
 Denise Hendriks  Kira Renkens  
 Wendy Delahaye Gonneke Theunissen  
 Marco Senden Vanessa van der Veen  
 Mandy Schmitz     
 Mandy van Nuland     
                                                    

Vergaderschema Dagelijks Bestuur en Ouderraad
 
 DB  of OR  Datum  Aanvangstijd
 DB 27-01-2020  20.00 uur
 OR  03-02-2020  19:30 uur
 DB 16-03-2020  20.00 uur
 OR 23-03-2020  19.30 uur
 DB 04-05-2020  20.00 uur
 OR 11-05-2020  19.30 uur
 DB 15-06-2020  20.00 uur
 OR 22-06-2020  19.30 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur
 DB    20.00 uur
 OR (tevens jaarvergadering)    20.00 uur

Ouderbijdrage schooljaar 2019 - 2020

Aan alle ouders/ verzorgers :
Op 19 augustus as. begint de school weer en dat betekent dat de ouderraad weer begint met het plannen van allerlei activiteiten voor uw kind (-eren).
Deze activiteiten lopen als een rode draad door het schooljaar heen en zorgen ervoor dat er allerlei leuke dingen aan bod komen.
Het organiseren hiervan kost uiteraard geld en daarom vragen wij van u een bijdrage in de kosten van slechts  € 12,50 per kind voor het hele jaar.
De activiteiten betreffen o.a. dierendag, St. Maarten, Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen enz.
De ouderbijdrage wordt in zijn geheel besteed aan uw kind ( -eren ) en er wordt tevens een korting verleend op de prijs van het schoolreisje als de ouderbijdrage voldaan is.
Graag het bedrag van € 12,50 overmaken op het volgende rekeningnummer onder vermelding van naam en groep kind!
NL71 INGB 0009 6000 93

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Cindy Boere
Vice - Voorzitter Ouderraad.