Ouderraad (OR)

Onze school heeft een Ouderraad. De OR biedt ondersteuning aan de leerkrachten en verzorgt allerlei activiteiten binnen onze school. Te denken aan: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolpleinfeest en het schoolreisje.
Door met elkaar samen te werken zijn deze extra activiteiten mogelijk op onze school. De ouderraad streeft naar een goede samenwerking met het team en de ouders.
Wilt u onze ouderraad komen versterken? Mail ons gerust. 


Samenstelling Dagelijks Bestuur

Voorzitter:               Patty Bemelen                                                          U kunt de ouderraad ook mailen:
Vicevoorzitter:         Roos Claassen                                              Ouderraad.Rkbsbleijerheide@or-movare.nl
Secretaris:               Denise Kuckelkorn
Penningmeester:                                                       

Leden
 
 Vanessa van der Veen   Yvon Kroonen   Bianca Weegels  
 Saskia Wijnen  Sandra van der Weide  Simone Leszynski  
 Kira Renkens   Kelly Theunissen   Jasmin Pelzer 
 Manon Kersic-Tummers   Mandy Schmitz   Anke Senster
 Sandra Hinderkott  Denise Nijssen-Hendriks   Marc Amkreutz 
 Nancy Kranzel      
                                                    

Vergaderschema Dagelijks Bestuur en Ouderraad
 
DB  of OR Datum Aanvangstijd
DB Ma 18 september 2017 20.00 uur
OR Ma 25 september 2017 20.00 uur
DB Ma 23 oktober 2017 20.00 uur
OR Ma 30 oktober 2017 20.00 uur
DB Ma 27 november 2017 20.00 uur
OR Ma  4 december 2017 20.00 uur
DB Ma 22 januari 2018 20.00 uur
OR Ma 29 januari 2018 20.00 uur
DB Ma  5 maart 2018 20.00 uur
OR Ma 12 maart 2018 20.00 uur
DB Ma 14 mei 2018 20.00 uur
OR Ma  28 mei 2018 20.00 uur
DB Ma  25 juni 2018 20.00 uur
OR (tevens jaarvergadering) Ma  2 juli 2018 20.00 uur

Ouderbijdrage schooljaar 2017 - 2018

Aan alle ouders/ verzorgers :
Op 28 Augustus as. begint de school weer en dat betekent dat de ouderraad weer begint met het plannen van allerlei activiteiten voor uw kind (-eren).
Deze activiteiten lopen als een rode draad door het schooljaar heen en zorgen ervoor dat er allerlei leuke dingen aan bod komen.
Het organiseren hiervan kost uiteraard geld en daarom vragen wij van u een bijdrage in de kosten van slechts 17,50 per kind voor het hele jaar.
De activiteiten betreffen o.a. Dierendag, St. Maarten, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen enz.
De ouderbijdrage wordt in zijn geheel besteed aan uw kind ( -eren ) en er wordt tevens een korting verleend op de prijs van het schoolreisje als de ouderbijdrage voldaan is.
Graag het bedrag van 17,50 overmaken op het volgende rekeningnummer onder vermelding van naam en groep kind !
NL71 INGB 0009 6000 93

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Patty Bemelen
Voorzitter Ouderraad.
Door Patty Bemelen