Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

Schooltijden

Schooltijden
 maandag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 dinsdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 woensdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  
 donderdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 vrijdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  

Vakantierooster
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. Deze werkgroep streeft ernaar, dat alle scholen in deze regio tegelijkertijd vakantie hebben.

Vakanties
Herfstvakantie   maandag 19 oktober t/m 23 oktober 2020
 Kerstvakantie   maandag 18 december 2020  t/m 01 januari 2021
Carnavalsvakantie   maandag 15 februari t/m 19 februari 2021
Pasen    maandag 05 april 2021
Meivakantie   maandag 03 mei t/m vrijdag 14 mei 2021
Goede vrijdag & Koningsdag   vrijdag 2 april & dinsdag 27 april 2021 
Pinksteren    maandag 24 mei 2021
Zomervakantie   maandag 26 juli t/m vrijdag 03 september 2021

Weg buiten vakantie om
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Wijzigingen voorbehouden.