Schooltijden

Schooltijden
 maandag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 dinsdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 woensdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  
 donderdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 vrijdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  

Vakantierooster
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. Deze werkgroep streeft ernaar, dat alle scholen in deze regio tegelijkertijd vakantie hebben.

Vakanties
onder constructie    
     
     
     
     
     
     

Weg buiten vakantie om
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Wijzigingen voorbehouden.