Laden...
RKBS Bleijerheide
Schooltijden

Schooltijden
 maandag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 dinsdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 woensdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  
 donderdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 vrijdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  

Vakantierooster
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. Deze werkgroep streeft ernaar, dat alle scholen in deze regio tegelijkertijd vakantie hebben.

Vakanties
Carnavalsvakantie      maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari
Goede vrijdag   vrijdag 10 april
Pasen    maandag 13 april
Meivakantie   maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei
Hemelvaart        donderdag 21 mei tot en met 22 mei 
Pinksteren    maandag 1 juni
Zomervakantie   maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus

Weg buiten vakantie om
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Wijzigingen voorbehouden.