Basisschool Bleijerheide
Schooltijden

Schooltijden
 maandag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 dinsdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 woensdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  
 donderdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  13:15 uur - 15:00 uur
 vrijdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  

Vakantierooster
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. Deze werkgroep streeft ernaar, dat alle scholen in deze regio tegelijkertijd vakantie hebben.

Vakanties
 Herfstvakantie  15-10-2018  19-10-2018
 Kerstvakantie  24-12-2018  04-01-2019
 Carnavalsvakantie  04-03-2019  08-03-2019
 Meivakantie  22-04-2019  03-05-2019
 Hemelvaart  30-05-2019  31-05-2019
 Pinkstermaandag  10-06-2019  
Zomervakantie  08-07-2019  16-08-2019

Extra vrij
 Witte donderdag  18-04-2019  's middags vrij vanaf 13:00 uur
 Goede vrijdag  19-04-2019  Gehele dag vrij
 Paasmaandag  22-04-2019  Gehele dag vrij
 Calamiteitendag  05-07-2019  (onder voorbehoud)

Weg buiten vakantie om
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Wijzigingen voorbehouden.