TussenSchoolse Opvang (TSO)
Info & tarieven schooljaar 2017-2018

TSO

De TSO - zoals het overblijven tegenwoordig heet - groeit de laatste jaren gestaag door.
De ouders werken beiden of zijn op een andere manier actief binnen onze samenleving en dat betekent dat de kinderen de dag op school doorbrengen.
Het Nederlandse schoolsysteem kent een middagpauze van ongeveer 1 uur. Op de ene school iets langer en op de andere misschien iets korter.
Bij ons duurt de middagpauze precies 1 uur: van 12.15 uur tot 13.15 uur.
Alles staat of valt met “Communicatie”

Communicatie tussen het overblijfteam (of zoals dat tegenwoordig heet: ‘Het team Tussenschoolse Opvang'), de directie, de leerkrachten, de ouders en vooral tussen het T.S.O.- team en de KINDEREN!
Met directie, leerkrachten en kinderen hebben wij als team dagelijks contact, maar met de ouders van de kinderen komen wij meestal pas in contact als er iets gebeurd is of als ouders over een bepaalde gang van zaken ontevreden zijn.
Het is dan meestal al een enigszins negatief contact, want wij zijn allemaal geneigd om alles te laten lopen als het goed gaat en pas aan de bel te trekken als er iets mis is.
En dit nu, willen wij voorkomen door al vóór er iets tegenzit met u te communiceren.
Belangrijke info volgt via het ISY- systeem en indien er onverhoopt problemen met uw kind( -eren) zijn nemen wij telefonisch contact met u op.

Indien er van uw kant problemen zijn met uw kinderen tijdens het overblijven dan kunt u te allen tijde contact opnemen met:
Patty Bemelen - Römer coördinator T.S.O.
045 - 5453396 / 0643832300
óf  pattybemelen@hotmail.com
 
Het team TSODe gecertificeerde overblijfkrachten van Basisschool Bleijerheide:
Jacqueline van de Poel, Nicole Crombach, Yvon Kroonen, Wilma Voncken en Patty Bemelen.


Het team TSO is een team van 6 medewerksters die samen met het leerkrachten – team de zorg voor uw kinderen dragen,…ook de kinderen hebben recht op die welverdiende pauze en wij doen samen elke dag ons best dat dit ook lukt.  
Wij zijn inmiddels “gecertificeerde” medewerkers, een eis die de overheid stelt om een zo goed mogelijke overblijf te garanderen. Wij hebben de “Basistraining én de Basistraining Extra Tussenschoolse Opvang” gedaan, Eerste Hulp cursussen gevolgd   (incl. jaarlijkse herhalingscursussen) en één persoon heeft daarbij de coördinatoren-training gevolgd.  Tevens hebben wij een verdiepingstraining ‘Omgaan met kinderen in de T.S.O. gevolgd.
U ziet: ook wij vinden het belangrijk dat de Tussenschoolse Opvang zo professioneel mogelijk aangepakt wordt. Een belangrijk element om te werken aan kwaliteit is dan ook de “deskundigheidsbevordering”. Deze deskundigheidsbevordering wordt door de Onderwijsstichting MOVARE – het schoolbestuur waaronder onze school valt – gestimuleerd door het aanbieden van de diverse genoemde trainingen.
De trainingen werden verzorgd door het R.O.C. Eindhoven.
Wij, het “Overblijfteam”, willen samen met leerkrachten én de directie die professionele aanpak waarborgen, maar…niet minder belangrijk… willen wij een rustige en gezellige middagpauze kunnen garanderen. Een middagpauze die de kinderen als een soort rustpunt ervaren, iets om naar uit te kijken gedurende de ochtend.
 

Tarieven tussenschoolse opvang 2017 - 2018 


Geachte ouders/verzorgers: 

Het komende schooljaar telt 112 overblijfdagen.
Voor vaste overblijvers is maandelijks een bedrag van € 11,- verschuldigd ( September 2017 t/m Juni 2018 )
Augustus 2017 en Juli 2018 zijn telkens € 3,-  ( € 1,- per dag )
Bij vooruitbetaling voor het hele schooljaar bedraagt het over te maken bedrag € 112,-  per kind.
Betaalt u voor het hele jaar vooruit dan kan dat uiteraard, maar mailt u wél even dat het overgemaakt is om misverstanden te voorkomen. 

pattybemelen@hotmail.com 
Bankrek. nr. NL21 RABO 0125 2474 35
tnv Basisschool Bleijerheide. 
o.v.v naam & groep kind. 

Kinderen die vast overblijven, worden als zodanig aan het begin van het schooljaar geregistreerd en dit kan alléén ongedaan gemaakt worden als dit per mail aan boven cq onderstaand mailadres kenbaar gemaakt wordt !!  

Incidentele overblijvers betalen € 1,- per keer. Deze euro graag 's morgens bij de leerkracht afgeven in een gesloten envelop/ zakje/papiertje voorzien van naam en groep!Er wordt géén los geld aangenomen, dit om verwarring te voorkomen.

Het overblijfgeld van de maandbetalers  ( € 11,- )  ( Aug. 2017 en Juli 2018 € 3,- ) graag in de eerste week van de lopende maand meegeven in een gesloten envelop/zakje voorzien van naam kind, groep, maand en bedrag. Ook hier geldt:  Géén los geld afgeven a.u.b. 

Ook dit weer om misverstanden te voorkomen. Bij niet tijdige betaling, ná een eerste herinnering...worden er administratiekosten in rekening gebracht ( € 1,50 per week dat het bedrag te laat binnen komt ). 
Bij structureel te laat of niet betalen nemen wij contact met u op !
Dank u zeer voor uw medewerking en indien er onverhoopt problemen mochten zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Pratende mensen zijn te helpen :) 

Graag uw kleuters wél inlichten of ze wel of niet moeten overblijven, de kinderen weten dit vaak niet en om teleurstelling 's middags te voorkomen vragen wij u dit aan de betreffende juf kenbaar te maken als u het bedrag van € 1,00 van de betreffende overblijfdag afgeeft ( in envelop, zakje, papiertje voorzien van naam en groep) . 

Wij wensen u en vooral alle kinderen een prettig schooljaar toe. Met vriendelijke groeten, Patty Bemelen & team T.S.O. 

Tel. 045 - 5453396  /  06 43832300

pattybemelen@hotmail.com

 

Door Patty BemelenVoor meer informatie: 
tso20162017.pdf