Laden...
RKBS Bleijerheide

Ouderraad (OR)

Onze school heeft een Ouderraad. De OR biedt ondersteuning aan de leerkrachten en verzorgt allerlei activiteiten binnen onze school. Te denken aan: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolpleinfeest en het schoolreisje.
Door met elkaar samen te werken zijn deze extra activiteiten mogelijk op onze school. De ouderraad streeft naar een goede samenwerking met het team en de ouders.
Wilt u onze ouderraad komen versterken? Mail ons gerust. 


Dagelijks Bestuur
 
 
Voorzitter: Dhr. M. Senden    
Secretaris: Mevr. K. Theunissen
Penningmeester: Mevr. K. Renkens    
Vice-voorzitter: Mevr. D. Hendriks    
 
                                               

Leden
 
 Dhr. M. Amkreutz Mevr. V. van der Veen
 Mevr. C. Boere  
 Mevr. W. Delahaye  
 Mevr. G. Theunissen  
 Mevr. M. Schmitz  
 Mevr. M. van Nuland  
                                                    

Vergaderschema Dagelijks Bestuur en Ouderraad
 
 DB  of OR  Datum  Aanvangstijd
 DB 13-09-2021  20.00 uur
 OR  20-09-2021  19:30 uur
 DB 08-11-2021  20.00 uur
 OR 15-11-2021  19.30 uur
 DB 10-01-2022  20.00 uur
 OR 17-01-2022  19.30 uur
 DB 14-03-2022  20.00 uur
 OR 21-03-2022  19.30 uur
 DB 09-05-2022  20.00 uur
 OR 16-05-2022  19.30 uur
 DB 27-06-2022  20.00 uur
 OR (tevens jaarvergadering) 04-07-2022  19.30 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur

Ouderbijdrage schooljaar 2021 - 2022

Aan alle ouders/ verzorgers :
Op 06 september as. begint de school weer en dat betekent dat de ouderraad weer begint met het plannen van allerlei activiteiten voor uw kind (-eren).
Deze activiteiten lopen als een rode draad door het schooljaar heen en zorgen ervoor dat er allerlei leuke dingen aan bod komen.
Het organiseren hiervan kost uiteraard geld en daarom vragen wij van u een bijdrage in de kosten van slechts  €12,50 per kind voor het hele jaar.
De activiteiten betreffen o.a. dierendag, St. Maarten, Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen enz.
De ouderbijdrage wordt in zijn geheel besteed aan uw kind ( -eren ) en er wordt tevens een korting verleend op de prijs van het schoolreisje als de ouderbijdrage voldaan is.
Graag het bedrag van € 12,50 overmaken op het volgende rekeningnummer onder vermelding van naam en groep kind!
NL71 INGB 0009 6000 93

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.