Laden...
RKBS Bleijerheide

Ouderraad (OR)

Onze school heeft een Ouderraad. De OR biedt ondersteuning aan de leerkrachten en verzorgt allerlei activiteiten binnen onze school. Te denken aan: Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolpleinfeest en het schoolreisje.
Door met elkaar samen te werken zijn deze extra activiteiten mogelijk op onze school. De ouderraad streeft naar een goede samenwerking met het team en de ouders.
Wilt u onze ouderraad komen versterken? Mail ons gerust. 


Dagelijks Bestuur
 
 
Voorzitter: Dhr. M. Senden    
Secretaris: Mevr. K. Theunissen
Penningmeester: Mevr. K. Renkens    
Vice-voorzitter: Mevr. D. Hendriks    
 
                                               

Leden
 
 Dhr. M. Amkreutz Mevr. V. van der Veen
 Mevr. W. Bakker Mevr. T. Langen
 Mevr. W. Delahaye  
 Mevr. N. Keulaarts  
 Mevr. M. Schmitz  
 Mevr. M. Hamacher  
                                                    

Vergaderschema Dagelijks Bestuur en Ouderraad
 
 DB  of OR  Datum  Aanvangstijd
 DB 12-09-2022  20.00 uur
 OR  19-09-2022  19:30 uur
 DB 07-11-2022  20.00 uur
 OR 14-11-2022  19.30 uur
 DB 09-01-2023  20.00 uur
 OR 16-01-2023  19.30 uur
 DB 13-03-2023  20.00 uur
 OR 20-03-2023  19.30 uur
 DB 08-05-2023  20.00 uur
 OR 15-05-2023  19.30 uur
 DB 19-06-2023  20.00 uur
 OR (tevens jaarvergadering) 26-06-2023  19.30 uur
 DB    20.00 uur
 OR    20.00 uur

Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023
Aan alle ouders/ verzorgers :
Maandag 5 september is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Dit betekent dat de ouderraad weer begint met het plannen van allerlei leuke activiteiten voor uw kind (-eren).
Deze activiteiten lopen als een rode draad door het schooljaar heen en zorgen ervoor dat er allerlei leuke, feestelijke en creatieve activiteiten aan bod komen.
Het organiseren hiervan kost uiteraard geld en daarom vragen wij van u een bijdrage in de kosten van slechts  €15,- per kind voor het hele schooljaar.
De activiteiten betreffen o.a. dierendag, Halloween, Sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, Pasen, sportdag enz.
De ouderbijdrage wordt in zijn geheel besteed aan uw kind (-eren).
Zou u zo vriendelijk willen zijn en uw bijdrage van €15,- overmaken op het volgende rekeningnummer onder vermelding van de naam en groep van uw kind (-eren).
NL71 INGB 0009 6000 93

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Door op de onderstaande link te klikken kunt u zien welke uitgaven er afgelopen schooljaar 2021/2022 besteed zijn aan de diverse activiteiten.

Klik hier voor de uitgaven die gedaan zijn met de ouderbijdrage van het schooljaar 2021/2022.