Laden...
RKBS Bleijerheide

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Schooltijden

Schooltijden
 maandag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  12:45 uur - 14:30 uur
 dinsdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  12:45 uur - 14:30 uur
 woensdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  
 donderdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  12:45 uur - 14:30 uur
 vrijdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  

Vakantierooster
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. Deze werkgroep streeft ernaar, dat alle scholen in deze regio tegelijkertijd vakantie hebben.

Vakanties
Herfstvakantie   maandag 25 oktober t/m 29 oktober 2021
 Kerstvakantie   maandag 24 december 2021  t/m 07 januari 2022
Carnavalsvakantie   maandag 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen    maandag 18 april 2022
Meivakantie   maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Goede vrijdag    vrijdag 15 april 2022
Pinksteren    maandag 6 juni 2022
Zomervakantie   maandag 25 juli t/m vrijdag 02 september 2022

Weg buiten vakantie om
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Wijzigingen voorbehouden.