Laden...
RKBS Bleijerheide

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Schooltijden

Schooltijden
 maandag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  12:45 uur - 14:30 uur
 dinsdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  12:45 uur - 14:30 uur
 woensdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  
 donderdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:15 uur  12:45 uur - 14:30 uur
 vrijdag Groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:30 uur  

Vakantierooster
Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE - dus ook voor onze school - geldt de vakantieregeling Zuid-Limburg, zoals die is vastgesteld door de Regionale Werkgroep Vakantierooster. Deze werkgroep streeft ernaar, dat alle scholen in deze regio tegelijkertijd vakantie hebben.

Vakanties
Herfstvakantie   maandag 24 oktober t/m 28 oktober 2022
 Kerstvakantie   maandag 26 december 2022  t/m 06 januari 2023
Carnavalsvakantie   maandag 20 februari t/m 24 februari 2023
Pasen    maandag 10 april 2023
Meivakantie   maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Goede vrijdag    vrijdag 7 april 2023
Pinksteren    maandag 29 mei 2023
Zomervakantie   maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023

Weg buiten vakantie om
Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Deze tien dagen kunnen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien het verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling.

Wijzigingen voorbehouden.